Ревізійна комісія

1. Склад ревізійної комісії адвокатів Дніпропетровської області

Голова РКА Дніпропетровської області:

Напара Маріетта Віталіївна
Напара Маріетта Віталіївна

Е-адреса: nmarietta.n@gmail.com

Секретар РКА Дніпропетровської області:

Марченко Євгеній Володимирович
Марченко Євгеній Володимирович

Е-адреса: arbitr.kr@gmail.com

Член РКА Дніпропетровської області:

Глущенко Діна Леонідівна
Глущенко Діна Леонідівна

Е-адреса: dina-advokat@ukr.net

2. Про РКА Дніпропетровської області

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону.

Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду.

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу Вищої ревізійної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати перевірок Раді адвокатів України та з’їзду адвокатів України.
Голова та члени РКА Дніпропетровської області обрані 14 листопада 2017 р. звітно-виборною Конференцією адвокатів Дніпропетровської області.

Нормативні акти

Положення «Про ревізійну комісію адвокатів регіону» від 17 грудня 2013 р. № 266