Підрахунок залікових балів підвищення кваліфікації

Шановні колеги!

Повідомляємо вас, що згідно з новою редакцією Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (далі — порядок) змінюються правила підрахунку залікових балів.

Відповідно до п. 15 Порядку, до видів підвищення кваліфікації адвокатів відносяться:

 • навчання або викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації, якщо вони є акредитованими операторами підвищення кваліфікації адвокатів. Кількість залікових балів в межах акредитації;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо, які організовані та проводяться операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні та за кордоном. Кількість залікових балів в межах акредитації;
 • участь у будь-яких акредитованих заходах з підвищення кваліфікації адвокатів (в тому числі в форматі онлайн), які організовані операторами підвищення кваліфікації адвокатів після проходження тестування (за наявності) на онлайн-платформі адміністратора з підвищення кваліфікації адвокатів ВША НААУ. Кількість залікових балів в межах акредитації;
 • виступ у якості сертифікованого лектора з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних
  конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо. Застосовується подвоєна кількість балів в рамках акредитованого заходу;
 • наукові або науково-практичні статті, які пройшли рецензування Вченою радою Вищої школи адвокатури НААУ, 5000 знаків дорівнює одному заліковому балу;
 • видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві) 1 видання — 12 залікових балів;
 • здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності — 30 залікових балів;
 • здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном) при здійсненні адвокатської діяльності — 45 залікових балів;
 • робота в органах адвокатського самоврядування (в тому числі на виборних позиціях без оформлення трудових відносин згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») — 2 залікових бали на рік;
 • участь в роботі секцій та комітетів (голова та заступники голови комітету, секції НААУ — 10 балів на рік; член ради комітету, секції НААУ — 5 балів на рік)
 • інша діяльність, визначена Експертною радою НААУ.

Один заліковий бал з підвищення кваліфікації адвокатів дорівнює 1 (одній) годині навчання, окрім випадків, зазначених вище (п. 18 Порядку).

Звітним роком з підвищення кваліфікації адвокатів є календарний рік, з 01 січня по 31 грудня кожного року. Вищою школою адвокатури НААУ ведеться особиста картка обліку залікових балів адвоката (п. 24 Порядку).

Протягом перших трьох років після набуття статусу адвоката необхідно підвищувати кваліфікацію на рівні 48 годин, не менше 16 годин щороку. У разі отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у другому півріччі відповідного року, за перший рік дозволяється набрати меншу кількість балів за умови, що загальна кількість балів за три роки становитиме не менше 48 годин (п. 20 Порядку).

Адвокати, стаж яких перевищує три роки, зобов’язані набирати по 10 балів кожного звітного року (п. 21 Порядку).

До набраних балів застосовуються наступні вимоги:

 • 50% набраних балів повинні бути отримані адвокатом під час заходів організованих операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні (п. 23 Порядку);
 • адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності (п. 22 Порядку).

Також звертаємо вашу увагу, що такі види підвищення кваліфікації як публікації у періодичних виданнях, підписки на юридичну періодику та самоосвіта не передбачені новою редакцією порядку. Бали, нараховані адвокату за здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном), а також наукового ступеня доктора філософії в галузі права переносяться та враховуються у наступному звітному періоді. У всіх інших випадках бали, отримані понад необхідну річну норму на наступні періоди не переносяться (п. 15 Порядку).