Реформа хоч і посилює права адвокатів, але через фактичне знищення сильного самоврядування вони залишаться лише декларацією – Валентин Гвоздій

Валентин Гвоздій, заступник Голови НААУ, РАУ

НААУ вдалося відстояти пропозиції адвокатів з регіонів до тексту законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що стосуються посилення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

В тому числі частина погоджених в рамках робочої групи змін до розділу щодо професійних прав передбачає і зміни до Кримінального Процесуального Кодексу, які покращують ситуацію з правами адвоката в процесі.

«За підсумками дискусій в робочій групі цю частину законопроекту можна назвати вдалою і такою, що реально розширить права адвокатів та посилить гарантії їхньої діяльності. З цієї точки зору законопроект в нинішній робочій версії можна обережно назвати здобутком адвокатури як професії, що останнім часом стала ризикованою», – повідомив заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, який входить до складу Робочої групи від НААУ. Після відновлення засідань Робочої групи з 15 січня цього року НААУ вдалося досить конструктивно обговорити та погодити більшість пропозицій від адвокатів зі всієї України.

Разом з тим, на сьогодні НААУ категорично не може погодитись з ідеологами законопроекту щодо трьох принципово важливих блоків:

  • доступ в професію;
  • адвокатське самоврядування;
  • адвокатська монополія;

Ці блоки в запропонованій редакції є не прийнятними з причин наведених нижче:

Доступ в професію

Ідеологи законопроекту пропонують встановити обмеження доступу в професію, закривши її через допуск в професію тільки суддів, або стажерів, які перебували з адвокатами в трудових відносинах протягом двох років. Тільки ці дві категорії осіб пропонується допускати до складення адвокатського іспиту. А тим часом в перехідних положеннях законопроекту запропоновано зробити з адвокатури «зливний бачок», дозволивши в строк до 2021 року без стажування скласти адвокатський іспит всім бажаючим, які мають юридичну освіту. Крім того, авторами пропонується, що б іспит приймав єдиний орган Вища кваліфікаційна комісія адвокатури (яка буде частиною НААУ). Такий підхід є руйнівним для професії. По-перше він з 2021 року закриває доступ в професію, що дискримінуватиме права майбутніх адвокатів, по-друге він відкриває протягом 5-ти років «ворота» всім бажаючим в професію без стажування. Такі «нововведення» різко погіршать якість адвокатського корпусу, наповнять його особами, які не володіють навичками та традиціями професії. Очевидно корупційним виглядає новий механізм прийняття іспитів, який передбачає участь трьох представників ВКДКА у процесі прийняття іспитів у регіонах.

Адвокатське самоврядування

Законопроектом передбачено ліквідацію всіх регіональних органів адвокатського самоврядування та ВКДК на національному рівні. Замість регіональних рад та КДК пропонується створити лише одну юридичну особу в регіоні – Регіональну палату адвокатів (за аналогією як було в СССР а зараз є в Російські Федерації).

При цьому пропонується, що б в структурі такої юридичної особи були такі органи: рада адвокатів регіону, кваліфікаційна комісія адвокатів регіону, дисциплінарна комісія адвокатури регіону, ревізійна комісія адвокатури регіону. Голова новообраного органу керуватиме всіма регіональними органами та розпоряджатиметься всіма коштами відповідної палати.

На національному рівні пропонується ліквідувати ВКДК як юридичну особу та створити дві палати (Вищу кваліфікаційну та Вищу дисциплінарну) в структурі НААУ. При цьому голова НААУ буде розпоряджатись всіма коштами та розподіляти їх одноосібно на діяльність цих своїх органів. Крім того, пропонується знищити єдність організації, розділивши її на два рівні: місцевий та національний. Фактично пропонується запровадити федеративну модель для адвокатури.

НААУ вважає такий підхід категорично неприйнятним, оскільки він нічим не обґрунтований та знищить існуючу збалансовану, ефективну модель адвокатського самоврядування; знищить існуючу систему балансу стримувань та противаг; запровадить фактичну диктатуру однієї особи як в регіоні так і на національному рівні.

Крім того, авторами пропонується запровадити люстрацію по відношенню до існуючих керівників органів адвокатського самоврядування, обмеживши їх право бути обраними лише на один строк. Такі псевдореформи є прямим порушенням рекомендацій Венеційської комісії щодо незалежності адвокатської професії, які реалізовані в діючому законі про адвокатуру.

«Без сильної єдиної самоврядної організації адвокатури права та гарантії адвокатів залишаться декларацією. Адвокатська організація послабиться, а адвокати стануть незахищеними», – переконаний Валентин Гвоздій.

Адвокатська монополія

Авторами законопроекту пропонується запровадити (1) право адвоката перебувати в трудових відносинах з юридичними особами та (2) право адвокатів, що працюють в державних органах та зупинили свою адвокатську діяльність при цьому фактично здійснювати її, представляючи інтереси державного органу в суді в якості адвоката.

Щодо трудових відносин, то НААУ вважає, що запровадження такої моделі можливе лише через надання на законодавчому рівні таким адвокатам гарантій захисту від можливого тиску. Щоджо державних службовців, то запропонована модель є корупційною, а тому не може існувати, оскільки фактично такі адвокати будуть здійснювати не сумісну з державною службою діяльність.

Право на представництво в суді для адвокатів, які є державними службовцями та мають призупинене адвокатське свідоцтво, входить у суперечність із конституційним принципом виключного права адвокатів на представництво в судах та законодавчо визначеними права адвокатів та гарантіями адвокатської діяльності.

Позиція НААУ залишається незмінною – при реформі самоврядування відступ від європейських стандартів недопустимий. Чинна система вибудувана у відповідності до висновку Венеціанської комісії та підтвердила на практиці управлінську ефективність та спроможність до вирішення всіх питань адвокатури силами самої адвокатської спільноти.

Подальша реформа має передбачати посилення інституційної стабільності самоврядування, а не ускладнення бюрократичних процедур, знищення єдності загальнонаціональної системи. По суті, без будь – якого обґрунтування та підстав пропонується почати розбудовувати всю систему з початку (передбачається ліквідація юридичних осіб), але рестарт за такими правилами приречений на провал.

До кінця тижня НААУ представлять Раді з питань судової реформи альтернативне бачення цих блоків законопроекту.

За інформацією координатора Робочої групи Віктора Короленка, для обговорення реформи адвокатського самоврядування наступного тижня буде проведений круглий стіл за участю представників органів адвокатського самоврядування.

Новина з сайту http://unba.org.ua