Колективом авторів з Дніпра видано підручник з загальної теорії космічного права

Шановні колеги!

Колективом авторів з нашого міста не дивлячись на війну в Україні видано підручник з загальної теорії космічного права!

Серед авторів наші колеги адвокати: Карпенко Сергій Русланович та Пічко Роман Сергійович.

Підручник містить вступне слово Голови Державного космічного агентства України (2021-2022 рр.) Володимира Тафтая.

Автори підручника
Редакційна колегія

 

У підручнику з позиції сучасної правової науки подані загальнотеоретичні питання космічного права на рівні міжнародної та національної регуляції. Розглянуто теми, які окреслюють важливі аспекти теорії космічного права, зокрема, суб’єкти та об’єкти космічного права, правовий режим та правовий статус космічного простору. Приділено увагу правовій регуляції знаходження людини у космосі, в т.ч. через народження нової господарської діяльності — космічного туризму. Приділено увагу ролі інтелектуальної власності та страхування для провадження космічної діяльності. Відображені сучасні проблеми космічного права, які породжені інтенсифікацією комерціалізації космічної діяльності, зміною її суб’єктного складу, цифровізації космічної діяльності та посилення ролі державно¬-приватного партнерства при її здійсненні.

Підручник видано за сприяння Консалтингової групи CUBUS, яку очолює адвокат, заступник Голови комітету з питань інтелектуальної власності Ради адвокатів Дніпропетровської області Купріянова Юлія Олександрівна.

Підручник адресований здобувачам вищої освіти за напрямком «Право», магістрам, аспірантам та викладачам юридичних закладів вищої освіти, науковим працівникам, правникам, широкому колу фахівців та особам, що цікавляться проблематикою космічного права.